Friday, March 31, 2006

Agrotourism

http://agrolink.moa.my/jph/padanghijau/Agrotourism.html

Agrotourism di PTH. Padang Hijau ini telah dibuka kepada orang ramai pada 25.6.1996 dan dirasmikan
oleh Dato' Dr. Hj. Hadi bin Dato' Hasim, Ketua Pengarah Perkhidmatan Haiwan Malaysia pada 21.12.1996.

That Dr Hj Hadi Dato' Hasim is one of us.

http://groups.yahoo.com/group/mckkclass60/

No comments: